Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skautování

12. 12. 2007

Do Junáka jsem vstoupil ihned po skončení 2. světové války v květnu 1945 v Hořovicích, a to mi bylo 13 let.Byl jsem zařazen do družiny Luňáků a měli jsme tento družinový pokřik: "Luňáci jsme draví ptáci, rychlí, silní jeho žáci - Luňáci jsme heja hou !". O prázdninách jsme se přestěhovali do Českého Těšína.

16.9.1945 - přestup do střediska a oddílu v Českém Těšíně, který vedl br. Ota
Gavenda - alias Harry,

26.11.1945 - nováčkovská zkouška,

17.2.1946 - skautský slib v družině Medvědů a po něm setkání všech s ministrem spravedlnosti Prokopem Drtinou- alias Pavlem Svatým z Londýnského rozhlasu, který nám prozradil: "Chlapci, vždyť já také patřím mezi vás". Družina Medvědů měla pokřik: "Jsme Medvědí družina, první oddíl z Těšína ! Zdar, zdar, zdar !",

1.6.1946 - závodník při Dnu brannosti v Českém Těšíně, kde jsem spadl s kladiny a měl pořádný monokl pod okem,


9.6.1946
 - Zemský junácký sjezd ve Frýdlantě nad Ostravicí,

18.7.1946 - věrnostní slib do rukou prezidenta republiky Dr.Edvarda Beneše před Novou radnicí v Moravské Ostravě,

31.-20.8.1946 - první poválečný skautský tábor BIKINI v Komorní Lhotce- vedoucí Ota.Gavenda. Táborovým pokřikem bylo: "BUM - PRÁSK - PLYN - ATOM - BIKINI - svět otráven - Český Těšín Junák - BUĎ PŘIPRAVEN !",

28.-29.9.1946 - člen hlídky Těšínské oblasti na jubilejním Svojsíkově závodě v Praze a Černošicích k uctění památky 70. výročí narozenin zakladatele junáctví.
A.B.Svojsíka a oslavy 35 let trvání českého junáctví. Hlídka Těšínské oblasti obsadila 13. místo z 27 startujících. Složení hlídky Těšínské oblasti pro celostátní finále SZ 1946: Rudolf Marek, Oskar Lasota, Ginter Rottmann, Otto Wojnar, Milan Bílek, Živan Olšovský, Josef Skopal, Josef Žižka, Břetislav Fajkus, Oldřich Martínek, Miloš Náprstek a Stanislav Vincour,

26.10.1946 - založení loutkové scény "Kašpárkovo království" v Junáckém domově v Českém Těšíně na Ostravské ulici,

4.1.1947 - člen hlídky IV.roč. Zimního turnaje v Č.Těšíně, která obsadila 3.místo,

20.4.1947 - start na Sportovních hrách a atletických závodech polských Harcerů v Cieszyně,

3.5.1947 - výsadba lesních porostů v Komorní Lhotce, kam zavítal mezi skauty i ředitel Mezinárodní chlapecké skautské kanceláře Mr.Wilson z Londýna,

4.5.1947 - účast na Harcerských slavnostech v Cieszyně (polském Těšíně),

25.5.1947 - atletické utkání Junáka proti Sokolu Český Těšín s výsledkem 107 : 85,

28.9.1947 - otevření 1. skautské výstavy v Junáckém domově na Ostravské ulici včetně promítání filmu o Jamboree 1947 ve Francii, kterého se zúčastnilo 6 českotěšínských skautů,

září 1947 - znovu účast na Zborovském závodě při Dnu brannosti v Č.Těšíně,

červenec 1948 - skautský tábor TIBET v Hluchové u Nýdku (okrskový tábor složený z členů Třince, Bystřice n.O. a Těšína)- vedoucí Ota Gavenda,

červenec 1949 - poslední "svobodný"střediskový skautský tábor v Dolním Vikštejně (nyní Podhradí) před násilnou likvidací - vedoucí Ota Gavenda,

červenec 1952 - skautský tábor ve Smižanech. (Slovenský ráj) - vedoucí Karel
Krauz,

26.11.1966 - schůzka starých táborníků na Skalce - Polomu,

19.4.1968 - zahajovací obnovovací schůze střediska Český Těšín v Těšínském divadle, kterou vedl Ota Gavenda. Bylo založeno středisko s vůdcem Josefem Žižkou, tajemníkem Stanislavem Vincourem a oddíly:

1.chlapecký - ved. Antonín Kotas, 2.chlap. - ved. Eduard Konvička, 3. smečka Vlčat - ved. Pavel Verner, 1. dívčí odd. - ved. Olga Podhorská, Oldskauti (96. OSJ) - ved. Otto Wojnar,

duben 1968 - rádcovský kurz (vzdělávací kurz pro vedoucí skautských družin 13 - 15 letých) pod vedením Oty Gavendy a ostatních činovníků,

23.5.1968
- vzpomínkové setkání českotěšínských skautů a skautek po 20 létech v kulturní místnosti Restaurací v Českém Těšíně,

28.10.1968 - 1. skautský slib nových junáků po 20 ti leté přestávce ve staré pískovně v Mostech u Českého Těšína, skauty nazývané Slibová rokle,

10.12.1968 - porada ORJ Karviná. Dohodnuto, že vůdcov ské zkoušky musí být
provedeny nejpozději do 1.5.1969,

14.12.1968 - junácký Zimní turnaj všestranosti. První ročník této soutěže proběhl v
roce 1936 o putovní pohár, který se zachoval a soutěžilo se i v tomto
roce,

11.-18.1.1969 - veřejná sbírka mezi občany města na SOS vesničku, kterou provedlo středisko Český Těšín. Výtěžek 17.120,- Kčs byl předán MNV, což činilo pětinásobně vyšší částku než byla vybrána pod Vánočním stromem republiky na náměstí,

8.2.1969 - nové vytvoření Okresní rady Junáka v Karviné:
předseda : Cedivoda Evžen (Karviná)
místopředseda : Ženčová Lydie (Havířov)
Onderka Oldřich (Havířov)
Žižka Josef (Český Těšín)
výchovný zpravodaj
pro chlapce
: Outrata Bohumil (Havířov)
výchovná zpravodajka
pro dívky
: Večerková Olga (Havířov)
hospodář: Šenkýř Jiří (Karviná)
zdravotník: MUDr. Horák Rudolf (Bohumín)
tajemník: Vincour Stanislav (Český Těšín)
členové: Konečný Aleš (Český Těšín)
Mottl Miroslav (Karviná)
JUDr. Slezák Vilém (Havířov)
Dvořák Zdeněk (Havířov)
revizní komise : Koběrský Miroslav (Karviná)
Zahradník František (Havířov)

26.4.1969 - českotěšínští skauti se zúčastnili 1. svobodného setkání na Ivančeně (7.000 krojovaných skautů z celé republiky), kde byl přítomen m.j. i náčelník Čs. Junáka Dr. Rudolf Plajner,


9.5.1969 - první slib skautek po obnově hnutí ve Slibové rokli (Mosty u Č.T.), 


30.6.1969 - dopis Pravoslava Machary z Ostravy - Poruby, který byl až do okupace Českého Těšína Poláky v roce 1938 starostou českotěšínských skautů. Po něm nastal úzký kontakt písemný i osobní. Při tom se pátralo po osudu náčelníka českotěšínkých skautů Oldřichu Štěrbovi, který byl vězněn a zastřelen 16.6.1942 v Brně - Kounicových kolejích,


3.-23.8.1969 - 1.střediskový tábor po likvidaci Junáka. Měl název "ALVAREZ" v Horní Lomné a podle názvu byla také celotáborová hra - vedoucí Josef Žižka. Složil jsem táborový pokřik: "Šíří se teď celým krajem: Horní Lomná skautským rájem, skauti - skautky z Těšína mají se tam moc prima !",

14.12.1969
- činovnický slib v Karviné do rukou bratra Slávy Moravce,

8.3.1970 -
po vůdcovských zkouškách udělen vůdcovský dekret č.0931/69,


27.-30.3.1970 - 2. Junácká výstava v Domě dětí a mládeže v Českém Těšíně.

březen - květen 1970 - zapojen u 96. OSJ Český Těšín do akce Milion hodin
republice,

9.5.1970 - udělena junácká Medaile díků DCH 926,

květen 1970 - předána bronzová SYRINX 61,


19.7.-8.8.1970 - 2. střediskový tábor v Horní Lomné a bohužel opět na delší dobu poslední legální tábor, vedoucí Josef Žižka,


24.4.1971 - výstup na "sledovanou StB" Ivančenu,


26.4.1975 - výšlap na Ivančenu za totality,


srpen 1982 - pomoc při přípravě a průběhu 1. tábora STEZKY v Dolní Lomné,

2.12.1989
- obnovení činnosti Junáka v Českém Těšíně. Prozatímní středisková rada
byla ve složení:
Josef Žižka - vůdce střediska, Karel Kotásek starší - zástupce vůdce,
Eduard Konvička - práce s mládeží, Stanislav Vincour -tajemník
střediska,

30.12.1989
- do střediskové rady byl kooptován Jiří Ondřeka - vedoucí 3. oddílu
STEZKA,

6.1.1990 - v Českém Těšíně vznikla 2 střediska (MĚSTO a STEZKA), jejichž základ tvořily dříve jmenované oddíly,


13.1.1990 - vytvoření společné Okrskové rady Junáka pro Český Těšín s předsedou Josefem Žižkou a tajemníkem Stanislavem Vincourem,


21.4.1990 - opět svobodný výstup na Ivančenu,


27.4.1991 - celostřediskový výšlap na Ivančenu,


25.-26.4.1992 - delegát na V. sněmu Českého Junáka v Praze - sálu Lucerny,

1993
- člen revizní komise ORJ Karviná,


15.5.1993 - rozhodčí při okresním kole Svojsíkova závodu v Č.Těšíně,


1995 - tiskový zpravodaj ORJ Karviná,


3.-13.8.1995 - účastník "Expedice Jamboree 95", pořádanou 8. střediskem Stopa Paskov. Exopedice si prohlédla Frankfurtské letiště, katedrálu v Aachenu (je zde pochován císař Karel Veliký),členové se plavili kanály Amsterodamu s prohlídkou města, Madurodamu (miniaturní Holandsko), Rotterdamu s největším evropským přístavem, belgické město Antwerpy a jedno z nejkrásnějších měst Belgie Gent, tunel pod kanálem La Manche v Calais, město Rouden s nejvyšší francouzskou katedrálou a místem upálení Johanky z Arku, přístavní město Caen, památník a muzeum vylodění spojeneckých vojsk za 2. světové války v Arromanches, pevnost Point du Hoc, bojiště u Verdunu, významné památky v Paříži, katedrálu a město Reims. Hlavním programem této "Expedice" byla však návštěva celosvětového skautského setkání JAMBOREE 1995 v holandském Drontenu a dále poklonění se u místa posledního odpočinku učitele národů Jana Ámose Komenského v Naardenu, jakož i prohlídka celého pobřeží v Normandii. Členové "Expedice" rovněž položili věnečky a uctili památku zesnulých na hřbitovech u památníků amerických a anglických vojáků ve 2. světové válce, kde m.j. našli i pomníky čsl. letců. Ve Verdunu rovněž uctili památku, kde byly velké boje za 1. světové války. V zábavném programu si všichni z "Expedice" na pobřeží OMAHA BEACH zkusili vylodění ve svých velkých nafukovacích člunech a útok na skalní útesy včetně palby. Za 11 dnů putování projela "Expedice Jamboree 95" Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii a Rakousko a urazila celkem 5.100 km, při čemž ssebou vezla vlastní kuchyň a stany. Vedoucím "Expedice" byl Karel Záviský starší (Trapper) a duší a hlavním organizátorem Roman Teichmann (Stopař) a velice zajímavým a odborným výkladem doprovázel na všech místech Josef Votoupal (Votýp). Expedice se zúčastnilo 34 skautů, skautek a Oldskautů,


24.2.1996 - účastník 2. skautského semináře v Českém Těšíně,


1.6.1996 - odhalení památníku A.B. Svojsíkovi v Českém Těšíně ve "Svojsíkově aleji", která tak byla slavnostně přejmenována. U této aleje se nacházelo sokolské hřiště, kde v tento den, avšak před 60 roky - v r. 1936 byl zakladatel čs. junáctví Antonín Benjamín Svojsík při jubilejním Zemském junáckém sjezdu. V létech 1946 - 1950 bylo v Českém Těšíně "Svojsíkovo nábřeží" pojmenováno za to, že o celé pečovali junáci, avšak po nástupu komunistů k moci bylo přejmenováno na "Nábřeží míru".


2.-22.6.1996 - 3. Skautská výstava v Českém Těšíně v Domě dětí a mládeže za účasti návštěvníků z celé republiky, Slovenska, Německa a Polska. Výstava byla na počest 120.výročí narození A.B.Svojsíka 60. výročí od konání Zemského junáckého sjezdu v tomto městě,


18.1.1997 - 1. skautský ples v Čes. Těšíně (DDM "U mlýna"),

25.1.1997 - 3. skautský seminář o výchově mládeže a práci vůdců v Č.Těšíně. Program: Městská heraldika (Konvička). Ekologie (Ing. O.Jarnot). Práce s vlčaty a světluškami (P.Jiří Káňa). Skautské sběratelství (Nosek). Práce se dřevem, řezbářství (Procner),

21.2.1997 - účast na výstavce k 60 letům skautinguv Paskově,

červen 1997 - účast na III. Slovanském Jamboree FÉNIX v Praze na Džbánu,

7.9.1997
- moje přijetí do Svojsíkova oddílu na výroční členské schůzi SO v Praze,

15.10.1997 - schůzka Slezské družiny SO v Krnově. Program: Uvítání nových členů SO(Rusek - Krnov, Skácelíková - Opava, Gavenda - Třinec, Gurecký - Nýdek, Vincour - Český Těšín). Hospodaření Slezské družiny SO (JUDr.Kolář). Zpráva o stavu českého skautského hnutí přednesená vůdcem SO MUDr. Pískem na schůzi SO dne 7.9.1997,

6.1.1998 - střediskový sněm střediska Český Těšín - Město,

9.1.1998 - účast na jednání o "Stanovisku SO" s Ústřední radou v Praze v Klubu Františkánů,

24.1.1998 - 4. skautský seminář o výchově mládeže a práci vůdců v Čes.Těšíně. Program: Městská heraldika (Konvička). Práce R§R (Zachariáš). Řád ve vesmíru a společnosti (RNDr. Grygar),

12.5.1998 - schůzka Slezské družiny SO v Ostravě. Program: Předání dokladů o členství ve SO novým členům. Návrhy na nové členství ve SO: Miroslav Koběrský a JUDr. Vilém Slezák - oba z Havířova - Suché,

červenec 1998 - účast na skautském EUROCORU 98 v Revištském Podzamčiu na Slovensku společně s R.Teichmannem (Stopařem), M.Gureckým (Unkasem) a V.Rumijánem (Jestřábem),

6.9.1998 - výroční členská schůze SO v Praze s návštěvou hrobu A.B.Svojsíka na Vyšehradě. Program: Odkaz ABS (Hauser). Vzpomínka na Vlastu Koseovou (Vlasta Macková). IX.Sněm Junáka očima delegáta (Batelka). Informace o členství Junáka v seskupení ČRDM (Vaněk).Směr další činnosti SO a jeho postavení (Písko).

27.10.1998 - družinová schůzka Slezské družiny SO v Novém Jičíně. Program: Uvítání nových členů SO a předání jim dokladů o členství (Koběrský a JUDr. Slezák). Návrhy na nové členy SO (Lubomír Loukotka - Příbor, Vojta Rumiján - Nová Ves, Lumír Čermák - Ostrava, Jaroslav Dvorský Ostrava, Miroslav Autecký - Svinov). Volba nového rádce Slezské družiny (Bořivoj Holub -Hobo) a podrádce (Stanislav Vincour - Bublina). Poselství SO k IX.Sněmu Junáka v Plzni, které tam přednesl br. Písko. Význam 28.října pro náš národ. Návrh na udělení nejvyššího skautského vyznamenání Stříbrného vlka pro MUDr. Milana Vacka (Šamana) z N.Jičína,

23.1.1999 - skautský bál na Těšínské přehradě,

25.5.1999 - schůzka Slezské družiny SO v Českém Těšíně. Program: Odjezd autobusem do Cieszyna (polského Těšína) na židovský hřbitov, kde byli popraveni členové Odboje Slezských Junáků na konci 2.světové války (24.4.1945). Uctění památky a položení věnce u památníku Harcerů ve městě, kteří zahynuli v době války.Přijetí na radnici u starosty města Zdeňka Budinského. Odchod k památníku ve Svojsíkově aleji, kde byl výklad Stan.Vincoura a místostarosty města Zd.Přidala o historii tohoto místa. Informace vůdce SO MUDr. Píska o situaci s ČRDM a naše odpověď. Prohlídka kluboven středisek STEZKA a MĚSTO s promítáním dvou videozáznamů: Odhalení pamětní desky OSJ 27.10.1996 v Cieszyně a Skautská výstava 1996 v Č.Těšíně,

4.9.1999 - členská schůze SO v Praze. Program: Schválení návrhů 38 nových členů SO (m.j. Čermák, Dvorský, Loukotka, Rumiján). Moderní výchovné trendy ve skautingu (Pešková). Politika a morálka - 10 let demokracie (Šolc). SO k roku seniorů (Písko),

6.9.1999 - oslava 80. narozenin br. Oty Gavendy (Harryho) v Paskově,

19.10.1999 - schůzka Slezské družiny SO v Havířově. Program: Prohlídka bohaté stálé skautské výstavky ve Skautském domově v Havířově - Suché.Pozvání br. Rajdusem na výstavu "60 let skautingu v Šenově". Br. Cedivoda (Longin) připomenul vznik 1.skautského oddílu na Těšínsku v roce 1919 (dosud je zachovaná oddílová vlajka) v Lazích,

23.5.2000 - družinovka Slezské družiny SO ve Valašském Meziříčí. Program: Doplnění evidence členů. Připomínky k místům konání schůzek Slezské družiny SO (dostupnost a spojení).Nedostatky na Sněmu v Plzni (Teichmann). Zamítnutí návrhu br. Teichmanna o požádání WOSM a WAGS k řešení organizační situace. Stanovisko SD SO k "Prohlášení oddílové rady SO",

25.8.2000 - pohřeb bratra Jaromíra Večerka v Opavě,

9.9.2000 - výroční členská schůze SO v Praze. Program: Schválení 34 návrhů na nové členy SO(Jiří Fiedler - Háj ve Slezsku, Magdaléna Grimová - Opava). Předsněmová diskuze. Schválení úhrady pamětních desek br. Foglarovi, Burghauserovi a Plajnerovi. Kritika dnešní Ústřední rady Junáka. Odeslání pozdravného dopisu a poděkování bývalé starostce Ivě Mackové,

17.10.2000 - družinová schůzka SD v Opavě. Program: Uvítání nového člena SO br. Fiedlera (Javora) a s. Grimové. Podání zprávy z poslední výroční členské schůze SO v Praze (Vincour), která byla doplněna br. Teichmannem o vyjádření členů SO na Sněmu Skautského oddílu Velena Fanderlika, které tam bylo rovněž předneseno. Provedení dokončení úpravy Ivančeny v termínu do 11.11.2000,

19.5.2001 - Plajnerův memoriál na Tesáku spojený s družinovou schůzkou SD a ostatních českých a moravských družin SO na Hostýně (Bystřice p.Host.). Program: Pochod XII.roč. Memoriálu Táty Plajnera z Tesáku na Hostýn. Společné zasedání družin SO. Vůdce SO br. Písko poděkoval za výstavbu památníku Dr.Plajnera, litoval účasti pouze 4 činovníků z Prahy na jeho odpoledním odhalení - předal dekrety novým členům SO, m.j. ze Slezské družiny s. Grimové a br. Fiedlerovi. Odpoledne v parku na Hostýně bylo slavnostní odhalení pamětní desky náčelníka Junáka Dr.Plajnera, které provedl br. Písko za osobní účasti syna Dr.Plajnera - Oldřicha.Dále vystoupil br. Nosek (Windy) z Prahy se vzpomínkou na dlouholetého náčelníka,

20.-21.4.2001 - delegát V. kmenového sněmu OS v Kroměříži, kde jsem kandidoval jako organizační zpravodaj náčelnictva kmene OS, avšak nebyl zvolen,

5.5.2001 - moje přijetí do čestného Skautského oddílu Velena Fanderlika,

8.5.2001 - udělení Pamětního kříže III.odboje 3.stupně,

3.7.2001 - schůzka Slezské družiny SOVF v Třinci. Program: Prvá účast na schůzce družiny Stanislava Vincoura (Bubliny) po přijetí do oddílu. Stav připravenosti Sněmu SOVF v Třinci,

30.8.-1.9.2001 - delegát V. Sněmu Skautského oddílu Velena Fanderlika v Třinci. Program: Postavení SOVF ve skautingu v České republice. Úprava desatera SOVF dle nových stanov. Oddílové volby (vůdce - Kostelka z Brna, jeho zástupci - Wolf z Vyškova a Kozák z Prahy, tajemník - Malinka). Návštěva polského židovského hřbitova v Cieszyně (polském Těšíně) a položení věnce u pamětní desky Odboje Slezských Junáků,

8.9.2001 - členská schůze Svojsíkova oddílu v Praze. Program: Návrhy na nové členy SO (Jan Klouzal - Valašské Meziříčí, Zdeňka Bílská - Příbor, Lubomír Sudolský - Ostrava-Poruba). Krátké zamyšlení nad smyslem a posláním SO (Písko). Volba delegátů na X. Valný Sněm ve Vsetíně. Projednání doporučení SO Sněmu - návrhy na úpravu Stanov, návrh na skautské společenství v ČR, návrhy kandidátů do ústředních orgánů,

18.9.2001 - družinová schůzka Slezské družiny Petra Bezruče v Ostravě. Program: Přijetí návrhu na doplnění názvu družiny na: "Slezská družina Petra Bezruče". Návrh na program Sněmu ve Vsetíně. Zpráva o činnosti Ostravské rady Junáka (M.Hankus),

6.4.2002 – družinovka SOVF v Paskově. Program: Seznámení se zápisem z jednání 2.2.2001, kde se Junák nezúčastnil při jednání o Asociaci skautských organizací,

21.5.2002 – schůzka družiny SO SD PB v Háji ve Slezsku. Program: Přijetí nových členů SO (s. Bílská a br. Klouzal). Odstoupení br. Vincoura (Bubliny) z funkce podrádce SD PB ze zdravotních důvodů a předání družinové vlajky nově zvolenému podrádci br. Jiřímu Fiedlerovi (Javorovi). Prohlídka družinových kronik. Výzva k akcím "90 let skautingu" ve svých regionech. Seznámení s "Rezolucí Jihomoravské družiny SO" a její odezvou Východočeské družiny, sepsání "Prohlášení o podpoře Rezoluce" a jeho odeslání na Výkonou radu Junáka s podpisy všech přítomných. Návštěva "Ostré hůrky" - památného místa Slezanů, kde je založen "Památník Slezského skautingu",

7.9.2002 – výroční členská schůze SO v Praze. Program: Volba nové vůdkyně SO (Hana Bouzková). Svojsíkův oddíl k 90.výročí českého skautingu (Písko). Peněžní sbírka ve prospěch pomoci skautským střediskům postiženým záplavami. Pozvání na slavnostní odhalení pamětní desky A.B.Svojsíkovi dne 14.9.2002,

8.9.2002 – účast na Moravskoslezském Jamboree v Hlučíně a na Hlučínském jezeře,

24.9.2002 – schůzka Slezské družiny PB SO v Paskově. Program: Kritika celkové špatné propagace MSL Jamboree, avšak velmi dobrá spolupráce se všemi orgány města Ostravy a Hlučína včetně policie. Přivítání cestovatele Víta Dostála, který dal k dispozici louku na své farmě pro vybudování skautské základny,

19.10.2002 – přizvání k účasti na celokrajském sněmu absolventů Lesních škol, předsedů ORJ a výchovných zpravodajů v Českém Těšíně na skautské základně na Těšínské přehradě,

1.3.2003 – návštěva Skautského bálu ve středisku Zlatá Orlice v Č.Těšíně,

17.3.2003 - návštěva výstavy fotografií z Jamboree v Thajsku v Šenově,

22.3.2003 – družinová schůzka SOVF v Krnově. Zajistění této schůzky br. Polákem (Bimbem) - žijícím členem Odboje Slezských Junáků. Uvítání nového člena družiny Víta Dostála. Natáčení štábu České televize Ostrava pořadu s Otou Gavendou a členy družiny,

24.4.2003 - tryzna za popravené členy Odboje Slezských Junáků na židovském hřbitově v Cieszyně (Polsko). Účastnili se jí skauti z Třince, Českého Těšína, Nýdku, Karviné, Havířova a ZHP (Zwiazek Harceru Polskich - polští Harceři),

26.4.2003 – schůzka Slezské družiny SOVF na Borové s výstupem na beskydskou Ivančenu,

17.5.2003 – rozhodčí na okresním kole Svojsíkova závodu v Nýdku,

20.5.2003 – Slezská družina PB Svojsíkova oddílu v Havířově. Program: Vyprávění a promítání videoprojekce br. Teichmanna o Jamboree v Thajsku, kterého se s br. Dostálem zúčastnili jako turisté. Prohlídka videozáznamu z Moravskoslezského Jamboree. Obšírná debata o výchově mládeže. Přijetí nového družinového pokřiku: "Šedý vlas - v duši jas, skauty dokud srdce tluče, Slezská družina Petra Bezruče !"

3.- 4.9.2003 – Sněm Skautského oddílu Velena Fanderlika na Hostýně,

13.9.2003 – členská schůze SO v Praze. Program: Pozdrav a poselství místonáčelníka P.Jiřího Zikmunda k výročnímu zasedání Svojsíkova oddílu,

23.9.2003 – družinová schůzka SD PB SO v Příboře. Program: Výměna funkcí rádce a podrádce a nového hospodáře (rádce místo br. Holuba = Fiedler, podrádce za Fiedlera = Holub, hospodář za Koláře = Beinhauer). Schválení návrhu na nového člena SO br. Petrželu z Opavy,

7.11.2003 – účast na pohřbu bratra Oty Gavendy v Třinci,

6.4.2004 – účast na Skautském semináři v Českém Těšíně,

25.5.2004 – Slezská družina PB Svojsík.oddílu v Opavě. Program: Návrhy na nové členy SO (Petržela, Matýsek, Čech, Churavý, Růžička, Mandovský). Seznámení s dopisem s. Bouzkové náčelnictvu z 15.3.2004 s nulovým výsledkem. Zaslání stanoviska družiny ÚRJ, KRJ a rádcům ostatních družin o stavu při pohlížení na SO. Přečtení dopisu br. Vosátka z roku 1948,

4. - 5.9.2004 - účast na VIII. Sněmu SOVF v Kolíně. Program: Referát br. Čejky "10 let od založení SOVF". Poselství zaslané Svojsíkovu oddílu. Zpráva o činnosti dokumentační skupiny SOVF v archivech Ministerstva vnitra. Informace o stavu akce "Státní vyznamenání pro členy protikomunistické ozbrojené skupiny bratrů Mašínových" (ref. Bratský),

11.9.2004 - členská schůze SO v Praze. Program: Schválení návrhů na nové členy SO (Čech, Churavý, Matýsek, Petržela). Světový terorismus - jakým jazykem mluví teroristé (Šolc). Krátké zamyšlení nad smyslem a posláním Svojsíkova oddílu (Písko),

21.9.2004 - schůzka Slezské družiny PB SO v Ostravě. Program: Přečtení zamyšlení ze "Zápisníku R.B.Powella" (Dvorský). Závažná připomínka br. Klouzala k "Pravidlům pro činnost SO" - se souhlasem přítomných bude odeslána vedení SO a ostatním družinám,

26.10.2004 - účast na jednání ORJ Karviná v Čes.Těšíně. Program: Zamítavé projednání o koupi tábořiště v Nýdku. Vzpomínková akce ke dni Sv.Jiří v roce 2005. Školení podvojného účetnictví a zdravotní kurz,

11.3.2005 - návštěva Skautské výstavy v Třinci,

24.4.2005 - uctění památky 18 ti členů Odboje Slezských Junáků v Cieszyně (polském Těšíně) na starém židovském hřbitově,

28.4.2005 - družinová schůzka SOVF v Paskově s volným programem a debatou,

24.5.2005 - družinová schůzka SD PB Svojsík.oddílu v Třinci. Program: Přivítání nových členů a kandidátů SO (Ing. Jan Petržela - Opava, Josef Matýsek - Frýdek-Místek, Jaroslav Šíma - Třinec, Růžička - Ostrava). Charta českého skautingu na počátku 21.století. Vzpomínka na ukončení 2.světové války. Informace o založení osmičlenné skupiny ochrany Ivančeny,

9.-10.9.2005 - účastník Sněmu Skaut.oddílu V.Fanderlika v Pardubicích. Program:

Informace o činnosti dokumentační skupiny SOVF. Přednáška "Skauting a komunismus" (Lešanovský). Diskuze na téma "SOVF a jeho vztah k ostatním skautským organizacím". Poselství pro jednání Svojsíkova oddílu. Volby nového vedení SOVF (Ing. Čejka - vůdce, Plocek a Punčochářová - jeho zástupci, Tietzlová - hospodář),

17.9.2005 - členská schůze Svojsíkova oddílu v Praze. Program: Informace s. Bouzkové o Sněmu Junáka v Třebíči. Pokračování "adopce na dálku" s indickou dívkou. Vystoupení nového člena SO arcibiskupa Otce Karla Otčenáška. Projednání návrhů na členy SO z řad bývalých členů KSČ - bylo odhlasováno nepřijímat napříště do SO býv. členy KSČ (z toho důvodu neschváleni do SD PB bři. Mandovský a Růžička). Nový kandidát na člena SO Jaroslav Šíma z Třince. Zpráva o Světových konferencích WAGGS a WOSM. Vleklé problémy a negativní postoje některých funkcionářů Junáka ke Svojsík. oddílu (informoval br. Písko),

20.9.2005 - schůzka Slezské družiny PB SO v Háji ve Slezsku. Program: Statut "Čestná léta služby". Družinový totem (vypracoval br. Rajdus -Joža). Diskuze k členství některých členů Junáka v KSČ,

18.4.2006 - družinová schůzka SOVF ve Frýdku – Místku. Program: Seznámení

se záznamem IX. Sněmu SOVF v Pardubicích - Rybitví a s únorovým srazem v Brně, kde byla vzpomínka na Velena Fanderlika. Příprava slavnostního setkání u příležitosti 60. výročí založení kamenné mohyly na Ivančeně (6.10.1946),

20.5.2006 - účast na Plajnerově memoriálu na Tesáku,

23.5.2006 - Slezská družina PB Svojsíkova oddílu v Ostravě. Program: Seznámení s přípravou slavnostního setkání u příležitosti 60 let Ivančeny. Zamítnutí Ministerstvem kultury o zařazení mohyly na Ivančeně mezi kulturní památky. Rozdání zpěvníků Ostravské rady Junáka a poté zpěv národních a skautských písní (řídil br.Dvorský),

10.6.2006 - účast na setkání vodních skautů v ČR NAVIGAMUS 2006 na Hlučínském jezeře,

16.9.2006 - omluva z neúčasti na výroční členské schůzi SO v Praze z důvodu rodinné rekreace,

7.10.2006 - družinové schůzky SD PB Svojsíkova oddílu a SD Skaut.oddílu V.Fanderlika v Malenovicích při slavnostním zasedání u příležitosti 60 let od založení mohyly na Ivančeně. Položení kamene do mohyly za účasti družin SO a SOVF, zakládajících členů Třicítky Moravské Ostravy a Ochránců skautské mohyly Ivančena. Mohyla na Ivančeně byla shromážděním vyhlášena "Památníkem odboje Slezských skautů a boje za svobodu",

21.4.2007 - výstup na Ivančenu,

22.5.2007 - schůzka SD PB Svojsík.odd. v Opavě. Program: Představení kandidátů nového členství SO (bři. Paseka - Frýdek-Místek a Žídek - Opava). Bilancování 15 let trvání družiny.Referát br.Fiedlera (Javora) ke 100.výročí světového skautingu,

31.8.2007 - pohřeb br. Jiřího Krumpholze (Jacka) ve Valašském Meziříčí. Jeho poslední dopis jsem obdržel 18.6.2005, kdy už byl těžce nemocen,

15.9.2007 - členská schůze Svojsíkova oddílu v Praze. Program: 10 zlatých pravidel duševního zdraví (Bednářová). Vyznání smyslu skautingu (Písko). Zvolení br. Holuba z Havířova za nového člena oddílové rady SO za nemocného br. MUDr. Vacka z N.Jičína. Dojmy z Jamboree v Anglii (Soukup). Korespondence se sponzorovanou indickou dívkou. Zpěv skautských písniček s kytarovým triem z Kolína.Promítání skautských filmů z počátku hnutí,


25.9.2007 - družinová schůzka SD PB v Příboře. Program: Předání odznaku (lilie se znakem slezské orlice) od br. Miltnera ze Švýcarska (byl připnut na družinovou vlajku). Vyprávění účastníků světového Jamboree v Anglii (Holub, Gurecký, Pokorný). Seznámení o konání I.ročníku akce "WOLFRAM" v Č.Těšíně, kterou uspořádala Podbeskydská Lesní škola,

8.11.2007 – vzpomínkové setkání k založení Ivančeny ve skautské klubovně v Paskově za účasti zakladatelů mohyly z Ostravské Třicítky a členů Slezské družiny Svojsíkova oddílu a Slezské družiny Skautského oddílu Velena Fanderlika,

4.1.2008 - pohřeb bratra Karla Záviského - Trappera v Paskově. Byl vynikajícím vedoucím "EXPEDICE JAMBOREE 95" do Holandska.


Články zveřejněné ve vlastivědném časopise Těšínsko.

1. stránku najdete zde.

2. stránku najdete zde.

3. stránku najdete zde.

4. stránku najdete zde.

5. stránku najdete zde.

6. stránku najdete zde.

7. stránku najdete zde.

8. stránku najdete zde. 

Náhledy fotografií ze složky Svojsíkův oddíl

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood pressure - If you be recognize more

(ATullybulkreal, 12. 10. 2018 23:47)

Poids est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-prix-billet/

Your Inspiration To Blood Exigencies Numbers

(ATullybulkreal, 28. 9. 2018 14:46)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-a-andorre/

Blood difficulties - If you fancy know more

(Apypedovapiori, 11. 7. 2018 22:29)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-moyen-cialis/